ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครนักศึกษาเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี ภายใต้โครงการโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ขอเชิญ นักศึกษาที่สนใจ สมัครสอบรับทุนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี ภายใต้โครงการโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนอัตราเหมาจ่ายเดือนละ 60,000 บาท ระยะเวลาการฝึกงานระหว่าง 2 - 6 เดือน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (15 พฤศจิกายน 2562 ,08:52 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 ,08:58 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ