ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนการศึกษารัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้สนใจ สมัครเพื่อรับทุนการศึกษารัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (21 พฤศจิกายน 2562 ,08:55 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 ,08:59 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ