ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (29 พฤศจิกายน 2562 ,14:26 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 ,21:14 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ