ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2562

กำหนดสอบระหว่างวันที่ 2-14 มกราคม 2563

ประกาศ ณ พุธที่ 15 มกราคม 2563 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (13 มกราคม 2563 ,21:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มกราคม 2563 ,17:23 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2_2/2562