ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ขอเชิญ ผู้สนใจสมััคร เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2563-2564 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (1 ธันวาคม 2563 ,14:02 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 ธันวาคม 2563 ,14:04 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ