ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรมจากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2021/2022

ขอเชอญผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรมจากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2021/2022  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (28 ธันวาคม 2563 ,09:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 มกราคม 2564 ,09:05 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ