ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (6 มกราคม 2564 ,12:58 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มกราคม 2564 ,12:59 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดของประกาศ