ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmetic & beauty International Conference 2019

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmetic & beauty International Conference 2019 กำหนดจัดวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (11 กรกฎาคม 2562 ,09:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 ,09:53 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ
2. เอกสารที่แนบ