ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (9 ตุลาคม 2562 ,09:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 ตุลาคม 2562 ,09:35 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ใบสมัคร