ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

สอบข้อเขียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (26 พฤศจิกายน 2562 ,10:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 ธันวาคม 2562 ,13:47 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม
2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ