ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร ร.ร.ตชด.บ้านคำสะอาด ร.ร.ตชด.บ้านท่าแสนคูณ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร

การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ที่อยู่ในการดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก นศ.ภ. ศุภกร อึ้งโชคอำนวย

Share on Facebook