ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง อนัญญา โฉมเฉลา ที่ได้รับรางวัล Best poster presentation award

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรหญิง อนัญญา โฉมเฉลา เภสัชกรโรงพยาบาลวารินชำราบ ศิษย์เก่าคณะฯ ที่ได้รับรางวัล Best poster presentation award
 
เรื่อง  ASTHMATIC PATIENT MANAGEMENT OUTCOMES AT WARINCHAMRAB HOSPITAL จากที่ประชุม FAPA 1012 โดยมี ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ เป็นที่ปรึกษา
 
Share on Facebook