ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ทีม Herbal Patch คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

การประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพ  ทีม Herbal Patch จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สำเสนอแผนการตลาดของ Herbal Patch แผ่นแปะรักษาแผลในช่องปาก ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้

Share on Facebook