ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ  ได้แก่ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานกิจกรรม หน้าคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Getting to Know Singapore and Pharmacy  การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
และในช่วงบ่ายมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Research at Pharmaceutical Sciences, NUS and possible collaboration” จาก Assoc.Prof.Dr.Paul Heng National University of Singapore
Share on Facebook