ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเวียดนาม นำเสนอผลการศึกษาระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเวียดนาม  จำนวน 3 คน ได้แก่ 
1. Nguyen Huu Tien นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก  Hanoi University ,Hanoi
2. Nguyen Cong Duc นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จาก Duy Tan University ,Danang
3. Pham My Duyen  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จาก Duy Tan University ,Danang
 
นำเสนอผลการศึกษาระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็น
 
Share on Facebook