ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานวิธีการอัดเม็ดเม็ดยาเยี่ยมชมโรงงานยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงานวิธีการอัดเม็ดเม็ดยา จากสมุนไพรดอกอัญชัน และขี้ผึ้งแก้คันจากใบตำลึง

Share on Facebook