ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ " จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการหนีไฟ "

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี " จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดับเพลิง กู้ภัยและแนวทางการหนีไฟ " สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

Share on Facebook