ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์

Share on Facebook