ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  "สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน "สองทศวรรษแห่งความภูมิใจ" 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ช่วงเช้ามีกิจกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ณ ลานยาหม้อ พิธีกรรมทางศาสนา (ทำบุญเลี้ยงพระ) ณ ห้องบรรยาย 301 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ ครั้งนี้

Share on Facebook