ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัทกีฟฟารีน

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ดร.ชุตินันนท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และตัวแทนจากกลุ่มวิชาได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท กีฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด โดยมี นท.นพ.จักรพงษ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท และพญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ กรรมการบริหารบริษัท และภญ.จันทนา เสถียรภาพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และผู้บริหารของโรงงานฯให้การต้อนรับ และร่วมลงนามใน MOU ระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานแก่นศ.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook