ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย ปี 2558 เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 10-11 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา 

Share on Facebook