ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานประชุมวิชาการนานาชาติ The1st International Conference 2011

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2554  ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference 2011Patient Safety : From Product to Patient Care and Translational Research  ณ สุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook