ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ม.อุบลฯ ร่วมหารือ West Virginia Universityความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยน อาจารย์-นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ Porf. Terrance Schwinghammer, PharmD และ Assoc. Porf. Douglas Slain, PharmD, BCPS,FCCPผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์  จาก School of Pharmacy, West Virginia University เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องพักอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้กรอบความร่วมมือของ Us-Thai Pharmacy School Consortium ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 เพื่อหารือแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่าง West Virginia Universityและคณะเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทย  พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

Cradit News : เพลิน วิชัยวงศ์ ประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ

Photo By Mr.Sakchai It Phar

Share on Facebook