ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานในการร่วมทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว มีบรรยายธรรมะจาก พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วัดป่าคำเจริญ บ้านบกขี้ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ และพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ตามลำดับ ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 

Share on Facebook