ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ชื่นมื่นสนุกสนานร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.อุบลฯ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการ นำคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษา ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ทำบุญปล่อยปลา ณ สระน้ำหนองอีเจม พร้อมนำบุคลากร นักศึกษาสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยในอดีตด้วย  ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณโครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง หรือ เฮือนกำนัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

Cradit ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ

Share on Facebook