ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ภาพบรรยากาศ ห้องเอกสารอ้างอิง คณะเภสัชศาสร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศใหม่ หลังกิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากร ห้องเอกสารอ้างอิง
 
 

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

 

 
Share on Facebook