ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ม.อุบลฯประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุาราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 "ด้วยรักและผูกพันธ์ สายสัมพันธ์กันเกรา" ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook