ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมรำลึกในพระกรุณามหาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานยาหม้อ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

Share on Facebook