ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ หัวข้อจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา .30-12.00 น. ณ ห้องเรีบน ph 305 วิทยากรโดย ดร.ณรงค์ชัย จักษุพา

Share on Facebook