ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของหลายจังหวัด รวมทั้งเขตอำเภอวารินชำราบ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านต่างๆ

Share on Facebook