ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ที่ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์

Share on Facebook