ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากSanata Dharma University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. ArisWidayati , Dr. EnadePerdanaIstyastono อาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Sanata Dharma University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 และยังให้การบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook