ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากMonash University สหพันธรัฐมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Shaun Lee,Dr. Alice Chuah Lay Hong และ Ms. Saw Pui อาจารย์ชาวต่างชาติ จาก Monash University สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560 และบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
Share on Facebook