ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากInstitute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Professor Hayakawa อาจารย์ชาวต่างชาติจาก Institute of Natural Medicine, University of Toyama, Japan เพื่อมาแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน (การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย) โครงการในการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook