ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ โดย นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook