ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศจากศูนย์เทคนิคคอสมอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Mr. Ken Sekine และ Mr. Satoru Hashimoto ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จากศูนย์เทคนิคคอสมอส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (Cosmos Technical Center Co., Ltd.,) เพื่อมากิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างวันที่ 2 - 3 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook