ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) มอบป้ายปลอดบุหรี่ แก่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ(คภยส.) ซึ่งได้มีการรณรงค์ควบคุมการสูบบุหรี่ในองค์กรต่างๆ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งความจำนงเป็นองค์กรปลอดบุหรี่  เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) จึงได้จัดพิธีและรับมอบป้ายปลอดบุหรี่ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มีการมอบป้ายปลอดบุหรี่ให้แก่คณะ / สำนัก และเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมมีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้และบริการเลิกบุหรี่อีกด้วย

Share on Facebook