ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัช ม.อุบลฯ ร่วมสมทบสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสมบทสิ่งของเพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัย สปป.ลาว

Share on Facebook