ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรม ซ้อมอพยพหนีไฟ  ณ ลานจุดรวมพล (บริเวณโรงจอดรถ-หน้าตึก)

Share on Facebook