ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ 19) ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2561  โดยมีผู้ปกครองและญาติของมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

Share on Facebook