ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษาและทำบุญทอดผ้าป่าจากมูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบล

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบล เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย  จำนวน 12 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาทและร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามูลนิธิเภสัชกรอุบล ณ วัดป่าจังกาจิตต์ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

---------------
เวลา 09.00 น. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมกันต้อนรับ
เวลา 09.30 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผ้าป่าจาก มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบล
เวลา 10.00 น. ประธานมูลนิธิเภสัชกรอุบล กล่าววัตถุประสงค์การมอบทุน
เวลา 10.20 น. พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเภสัชกรอุบล จำนวน 12 ทุน
เวลา 10.30 น. ตัวแทนนักศึกษาได้รับทุนกล่าวขอบคุณ
เวลา 10.40 น. คณะฯ มอบของที่ระลึก
เวลา 10.45 น. คณาจารย์และนักศึกษาได้รับทุนถ่ายรูปร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรอุบล
เวลา 11.00 น. ทอดผ้าป่า ณ วัดป่าจังกาจิตต์ – สาขาวัดหนองป่าพงที่ 23 

Share on Facebook