ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานคืนสู-เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานคืนสู่เหย้า 25 ปี เภสัชบัวบานรวมใจ สานสายใยน้องพี่ โดยเริ่มจากกิจกรรม พี่พบน้อง ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย 

จากนั้นเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคน

 

Share on Facebook