ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันทึี่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ 

Share on Facebook