ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 หัวข้อ "มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย"

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 หัวข้อ "มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ อุบลราชธานี 

Share on Facebook