ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมส่งมอบครุภัณฑ์ และชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน และการเก็บข้อมูลการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อการสร้

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบครุภัณฑ์ และชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน และการเก็บข้อมูลการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ "โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562"   โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนดังต่อไปนี้

-  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

-  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว

- โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)

- โรงเรียนบ้านโนนแดง

- โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)

- โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง

- โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

 

Share on Facebook