ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัช ม.อุบลฯ ผลิตครีมทาน้ำกัดน้ำ เพื่อบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า บรรจุตลับ นำส่งมอบให้หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือบรรเทาการเจ็บป่วยโรคที่มาตามน้ำกับผู้ประสบภัย พร้อมแจ้งหน่วยงานที่สนใจติดต่อขอรับได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเวลาราชการ

Share on Facebook