ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและเภสัชศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ 20) ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2562  โดยมีผู้ปกครองและญาติของมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

 
Share on Facebook