ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานเกษตรอีสานใต้ 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563  ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้จัดนิทรรศการในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

·       นิทรรศการความรู้ด้านยาและสุขภาพ

·       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์

·       สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน

·       ตอบคำถามด้านยา สุขภาพ และยาสมุนไพร

·       บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต สมรรถนะปอด โรคอ้วน โรคหลอดเลือดสมอง ฟรี

·       บริการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ฟรี

ทั้งนี้ กำหนดเปิดให้บริการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ บูธคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Share on Facebook