ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เยี่ยมชม คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook