ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ EdPEx 300 กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3-2563

วันที่​ 25​ สิงหาคม​ 2563  ศ.พญ. จามรี​ ธีตกุลพิศาล​ ได้ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินด้าน​ EdPEx​ ครั้งที่​ ​3/2563​ คณะเภสัขศาสตร์​มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับคณะ​และผู้บริหาร​ โดยหัวข้อที่นำเสนอเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะได้แก่​ ร่างโครงร่างองค์กร​ (OP)​ EdPEx​ 300  และ​ OFI  ด้านต่างๆ​ ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน​ EdPEx​ 200

Share on Facebook